OVER LET'S CONNECT

“Flourishing is the product of the pursuit and engagement of an authentic life that brings inner joy and happiness through meeting goals, being connected with life passions, and relishing in accomplishments through the peaks and valleys of life.”

Dr. Lynn Soots

Joren Peeters is initiatiefnemer van Let’s Connect. Mijn achtergrond ligt in de buitensport waar ik in 2015 ben begonnen als groepsbegeleider en buitensportinstructeur. In dit zelfde jaar begon ik met de studie Sport, Gezondheid & Management met uitstroomprofiel Outdoor & Adventure en later de minor Positive Psychology. Deze twee onderwerpen interesseerden mij enorm en ik bracht deze combinatie samen in mijn sriptie: Emotionele behoeften binnen een gezinssysteem en hoe hieraan bij te dragen door middel van buitensport. Hieruit voort kwam een programma: “WeConnect”. Van het één kwam het ander en 3 jaar later stond ik op de stoep van de KVK om “Let’s Connect” in te schrijven. 

 

Floreren is een begrip dat mij intrigeerd. Het legt zowel verband met natuur als met een menselijk proces. Ik ken verschillende mensen en organisaties die, al dan niet bewust, producten of diensten aanbieden die het floreren bevorderen. Ik ken ook verschillende mensen en organisaties die, al dan niet bewust, op zoek zijn naar floreren. Let’s Connect verbind al deze partijen op een menselijke manier. 

 

Flourishment through human connection

Werkwijze

Let’s Connect werkt met verschillende principes vanuit positieve psychologie en vanuit ervaringsgericht leren.

Positieve Psychologie

Dr. Martin Seligman, oprichter van de positieve psychologie en auteur van de Well-being theorie. Een theorie die staat van welzijn beschrijft. Het doel van deze theorie is het verhogen van floreren door het verhogen van Positive Emotions (positieve emoties), Engagement (betrokkenheid), Relationships (relaties), Meaning (betekenis) and Accomplishment (prestatie) (PERMA).

Ervaringsgericht leren

“Challenge and experience followed by reflection, leading to learning and growth” – Uitdaging en ervaring gevolgd door reflectie, leidend naar leren en groei.

 

 

Seligman, M. E. P. (2012). Flourish.

Ervaringsgericht leren is een onderwijsmethode waarin de onderwijzer bewust een specifieke ervaring creëert voor de leerling en hier nadien op reflecteert. Enkele voorbeelden van mogelijke uitkomsten zijn het verhogen van kennis, vaardigheden, reflectief vermogen, groepscohesie of leiderschapsvaardigheden.

Deze manier van leren kan op verschillende manieren gerealiseerd worden. De methoden van ervaringsgericht leren die richting geven aan de werkwijze van Let’s Connect zijn Outdoor education, Adventure education, en Active learning. Dit uit zich als volgt:

Natuur: Alles wat wij doen doen wij in een natuurlijke omgeving.

Avontuur: Al onze activiteiten hebben een avontuurlijk karakter.

Actie: Leren door te doen.

Russell, K. C., Gass, M. A., & Gillis, H. L. (2020). Adventure Therapy. Taylor & Francis.